Overordnet idé for kunstprosjektet:

• Tydelig idé og utforming
• Et ambisiøst verk som vekker oppmerksomhet og interesse
• Gjenspeile anleggets funksjon og bruk
• Skape interaksjon mellom byggets indre og ytre aktiviteter
• Være solid og varig