Kunstnerne Vegar Moen og Beret Aksnes er valgt til å utføre kunstprosjektet knyttet til det nye biblioteket i Nord-Odal. Det er plantegningen av 1. etg. som ligger til grunn for formen i utsmykkingen (se bildet i albumet og i midten nederst på siden).

Juryens uttalelse:

Kunstutvalget er imponert over hvor gjennomtenkt prosessen fra idé til skisseforslag er utviklet og videreformidlet i prosjektbeskrivelsen. Kunstprosjektet HELE BILDET intergrerer både bygget Samling og samfunnet i Nord-Odal kommune på et konseptuelt vis. Aksnes og Moen har levert en omfattende (28 sider) og innholdsrik tekst som tydeliggjør prosessen. Det er bilder av tømmerfløting, gamle tømmermerker, gamle økser til tømmermerking, bumerker fra Hedmark, logaritmisk spiral og skisser til kunstprosjektet. En fryd å lese og svært interessant mht. til formidling.

Aksnes og Moen har videreutviklet ideen fra de historiske bumerker og fått en dyktig smed til å lage en blinkeøks av en bearbeidet versjon av arkitektens illustrasjon i bygget Samling,- fra etasjen som huser biblioteket og banken. Blinkemerket er slått inn i en treplate hvor avtrykket forstørres og overføres til en speilpolert stålplate som skal plasseres på byggets heishus med ca. 40 mm avstand. Avtrykket blir overført til stålplaten ved å stanse ut 5097 hull i forskjellige sirkel størrelser. Antallet er innbyggertallet i kommunen. De 5097 speilpolerte sirkel formede delene plasseres i rommet i ulike grupperinger, og kan assosieres med innbyggerne eller til en skatt i form av mynter, eller bank og penger. Bildet på veggen og de utstansede delene er like betydningsfulle, og danner helheten for kunstprosjektet HELE BILDET.

Kunstnerne skriver :
Vi liker at grunnrisset for Samling har en form som kan minne om en logaritmisk spiral. Denne typen spiral kjenner mange fra matematikken, både fra det gylne snitt og fraktaler. Dessuten finner vi den i forbindelse med vekstfenomener i naturen. Spiralen karakteriseres av at avstanden til origo vil øke for hver omdreining. Slik kan vi også beskrive effekten av å bruke biblioteket og banken. En akselerasjon. Dette har hatt betydning for vårt valg.

Verket kan bidra til en styrket stolthet og identitet for innbyggerne i Nord-Odal kommune,- selv om man ikke har noe forhold til kunst fra før. Kunstverket vil speile et bygdesamfunn ; det forandrer seg hele tiden. Rent visuelt i forhold til hvor betrakter befinner seg samt hvilke lysforhold det til enhver tid vil være ute og inne. Det vil også oppstå skygger på baksiden og rundt arbeidet, og i enkelte vinklinger dannes det interferens. Det speiler et samfunn på mange måter,- og på et slående vakkert vis.