Etter lukket konkurranse for seks deltakere ble kunstnerduoen Beret Aksnes og Vegar Moen valgt til å utføre kunstprosjektet Hele bildet i det nye biblioteket i Nord-Odal. Det er tegningen av planen over byggets første etasje som er utgangspunktet for formen av Hele bildets største del.  De små blankpolerte stålbitene ved heisveggen er de utstansede delene av Hele bildets største del, hvor antallet representerer hver innbygger i kommunen i 2016/17.

Kunstnerne skriver:

I Hele bildet har vi tatt utgangspunkt i tradisjonen med tømmermerking og laget en ny merkeøks med et eget tømmermerke til kunsten for det nye bank-, bibliotek- og leilighetsbygget i Nord-Odal. Merket er hentet fra arkitekttegningene til bygget Samling. Vi har hugget dette merket i en trestokk, avfotografert, forstørret og bearbeidet det til 5097 hull i forskjellige størrelser i en stålplate. De 5097 små rundingene som ble til overs etter stansingen, har vi tatt vi vare på og montert på en av veggene. 5097 refererer til antall innbyggere i kommunen  2016/2017.