Erlend Leirdal:
Siktemålet er at ‘Eventyrbåten’ skal stimulere barnas fantasi og være et innbydende objekt for bruk og leik. De seks hodene som vokser mykt ut av hovedformen er tenkt som fabelskapninger barna selv kan spinne fortellinger rundt.