Innkjøp av kunst til ny paviljong. Måneblomst 2, Aase Marie Brun.