Fra kunstplanen :
Stikkord er natur, farger, dyr, vann, bevegelse. Med nærheten til Åkersvika fuglereservat peker fuglemotiv seg ut som et naturlig element i et gjennomgående tema. Det er også et vakkert symbol for livets overganger.