SEKS FIGURATIVE BRONSEFIGURER

Figurene er utført av Istvan Lisztes og tenkt som markører og bindeledd mellom byggene i anlegget og til omgivelsene. De har mennesket som hovedfigur, fire mindre og to større, hvorav de to store er plassert foran hver hovedinngang og de fire mindre ved hver av elevinngangene.

SKOGVERKSTEDER

Barn lærer gjennom lek. Ved å lage sine egne steder, undersøke og utvikle egne historier og erfaringer i skogen legger de et grunnlag for en trygghet og interesse for naturen seinere i livet. Skogsverksteder ble gjennomført av Anna Widén i samarbeid med elevene og skolen, og besto av å lage steder/konstruksjoner/arkitektur/ installasjoner i naturområdene rundt skolen. Elevenes arbeider i skogen ble fotografert gjennom hele prosessen av Arne B. Langleite. Billedmaterialet ble brukt inne i byggene; på dørene inn til klasserommene og som fotografier i ramme spredt på veggene.

SKOLEURET

Uret som er integrert i fasaden ved skolebyggets hovedinngang er laget av Bente Sommerfeldt-Colberg. Urskiven er en sirkelrund videoanimasjon av stjernehimmelen over Moelv.

SKOLEKLOKKA  – DAKLOKKAKLANG

Komponist Ole Hamre har sammen med elever fra skolen gjort opptak av stemmene til en gruppe elever. Lydmaterialet er bearbeidet til et antall korte komposisjoner som høres ved inn og ut-ringing.

MOELVHALLEN

I inngangsområdet til svømmehallen har Dyveke Sanne opparbeidet et akvarium med utgangspunkt i Moelven. Akvariet består av 5–6 seriekoblede akvarier med forskjellige typer fisk i hver avdeling. Planter og elementer fra Moelven og Moelvens elvebredder danner biotopene og bakgrunnen i akvariene.