Overordnet idé for kunstprosjektet:
Kunstprosjektet som helhet skal tilføre bygget et særpreg som skaper tilhørighet og positivitet hos brukerne, og bidrar til profilering av skolens identitet. Det er ønskelig med samtidsaktuell og undrende kunstuttrykk. Temaer som identitet, tverrfaglighet, fremtid og samspill er stikkord som kan bygge opp under kunstneriske løsninger.