Kunstprosjekt i rundkjøringen i Ånestadkrysset, riksveg 3/25 ved Myklegard, Løten.

Dette skriver kunstner Elin Drougge om prosjektet:

Utgangspunktet for mitt konsept var å bruke elementer fra åkerlandskapet i området. Samtidig ønsket jeg å bruke elementer som er i trafikkbildet.  Elementene fra åkerlandskapet har tatt form av silhuetter som er innfelt i store trafikkskilt.