Fra kunstplanen:

  • Kunsten i ny barnehage i Os skal være av høy kunstnerisk kvalitet. Kunsten skal speile Os kommunes visjon om aktive opplevelser for barn og fokus på barns kropp og bevegelse.
  • Kunsten skal berike uteområdet og være inspirerende for barns fantasi og utfoldelse.
  • Kunsten skal være tilgjengelig for både de små og store barna i barnehagen.